[Rsync command] đồng bộ dữ liệu trên linux

Rsync command đồng bộ dữ liệu trên linux
Read Time:3 Minute, 11 Second

[Rsync command] đồng bộ dữ liệu trên linux

Rsync command (Remote Synchronization) là công cụ giúp sao chép hoặc dùng để đồng bộ dữ liệu (file/thư mục) trên linux. Với sự hỗ trợ của rsync, bạn có thể đồng bộ dữ liệu trên local hoặc giữa các server với nhau một cách dễ dàng thuận tiện.

1. Các tính năng nổi bật của Rsync command

Rsync hỗ trợ copy giữ nguyên thông số của files/folder như Permissions, Owner và Group, Symbolic links,…

Rsync nhanh hơn SCP vì Rsync sử dụng giao thức remote-update, chỉ transfer những dữ liệu thay đổi.

Rsync tiết kiệm băng thông do sử dụng phương pháp nén và giải nén khi transfer.

Rsync không yêu cầu quyền super-user

2. Cài đặt Rsync command

– Trên Red Hat/CentOS

# yum install rsync

– Trên Debian/Ubuntu

# apt-get install rsysnc

3. Cú pháp cơ bản

# rsync options source destination

– Trong đó:

+ Source: dữ liệu nguồn.

+ Destination: dữ liệu đích.

+ Options: một số tùy chọn thêm:

-v : hiển thị trạng thái kết quả.

-r : bao gồm tất cả thư mục con( không bảo tồn mốc thời gian và permission trong quá trình truyền dữ liệu).

-a : chế độ lưu trữ cho phép sao chép các tệp đệ quy và giữ các liên kết, quyền sở hữu, nhóm và mốc thời gian.

-z : nén dữ liệu.

-h : định dạng số.

–delete: xóa dữ liệu ở destination nếu source không tồn tại dữ liệu đó.

-remove-source-files: để xoá dữ liệu thư mục gốc khi hoàn tất sao lưu

–progress: hiển thị tiến độ transfer dữ liệu

4. Cách dùng Rsync command đồng bộ dữ liệu trên linux

4.1 Sao lưu đồng bộ trên local

# rsync -avzh /root/data /home/admin/backups

– Câu lệnh trên copy toàn bộ file từ thư mục root/data đến thư mục /home/admin/backups trên cùng hệ thống.

4.2 Sao lưu đồng bộ giữa hai hệ thống

– Đồng bộ thư mục từ local lên Remote Server.

# rsync -avz /root/images root@x.x.x.x:/home/images

+ Đồng bộ thư mục /root/images máy local lên server có IP x.x.x.x ở thư mục /home/images

– Đồng bộ thư mục Remote Server về local.

# rsync -avzh root@x.x.x.x:/home/images /root/images

+ Đồng bộ thư mục trên server IP x.x.x.x có thư mục là /home/images về  máy local thư mục /root/images

4.3 Tự đông xoá thư mục gốc khi hoàn thành việc sao lưu

– Sử dụng ‘-remove-source-files’ để xoá dữ liệu thư mục gốc khi hoàn tất sao lưu.

# rsync --remove-source-files -zvh /root/images.zip /home/backups

+ Sau khi đồng bộ dữ liệu vào /home/backups sẽ tiến hành xóa file ở images.zip ở thư gốc.

4.4 Sao lưu qua SSH

– Sử dụng rsync bằng gia thức SSH qua dó sẽ được bảo mật và an toàn hơn.

+ Bạn cần thêm option ‘-e‘ cùng với tên giao thức, ở đây là ssh.

+ Từ server về local

# rsync -avzhe ssh root@x.x.x.x:/root/images.zip /home/backups

+ Từ local lên server

# rsync -avzhe ssh  /home/images.zip root@x.x.x.x:/root/backup

+ Đã thay đổi port SSH ( port ssh mới là 2020)

# rsync -avzhe "ssh -p 2020" root@x.x.x.x:/root/images.zip /home/backups

4.5 Xóa file khi thư mục đích không tồn tại

– Tự động xóa file hoặc thư mục không có ở thư mục nguồn, mà lại xuất hiện ở thư mục đích trong quá trình transfer, bạn hãy sử dụng tùy chọn ‘–delete‘ để xóa.

# rsync -avz --delete root@192.168.0.100:/root/backup

Kiến Thức System chúc các bạn thành công!

✏️ Tác giả bài viết

Admin KTSYSTEM

Xin Chào mình là quản trị Viên Website system.info.vn Mình rất thích tìm hiểu về công nghệ mới, học hỏi và tìm tòi nghiên cứu về quản trị và bảo mật về hệ thống.
administrator
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *