[Netstat] Lệnh Netstat trên windows

[Netstat] Lệnh Netstat trên windows
Read Time:3 Minute, 25 Second

[Netstat] Lệnh Netstat trên windows

Chào các bạn. Hôm nay chúng mình đi tìm hiểu một số khái niệm về [Netstat] Lệnh Netstat trên windows được sử dụng vào trường hợp nào và cách sử dụng lệnh netstat sao cho hiệu quả để quản trị và quản lý tài nguyên hệ thống.

1. Netstat là gì?

NESTAT là một chương trình được thiết kế để hiển thị các thông tin cần thiết nhằm xử lý các lỗi liên quan đến mạng. Đây là một chương trình đa nền tảng, tức là lệnh nestat trên windows, Linux OSX,…

Một số tính năng nổi bật của lệnh NETSTAT như sau:
– Hiển thị các kết nối chiều vào và chiều ra.
– Hiển thị bảng định tuyến route.
– Hiển thị thống kê thông tin giao thức mạng.

2. Lệnh Netstat trên windows

2.1 Cấu trúc lệnh Netstat trên windows

netstat [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-v] [interval]

-a Hiển thị tất cả connections và listening ports.

-b Hiển thị thực thi tham gia trong việc tạo ra connections hay listening ports.

-e Thống kê cơ bản liên quan đến NIC card mạng Ethernet của máy tính hay server Windows

-n Hiển thị addresses và port numbers ở dạng số

-o Hiển thị process ID tương ứng với mỗi connections.

-r nhằm liệt kê thông tin bảng định tuyến đang có trên hệ thống Windows.

-s dùng để hiển thị số liệu thống kê cho mỗi giao thức (TCP, UDP và IP)

– Sử dụng lệnh netstat để phân tích tiến trình (process) đang hoạt động (lắng nghe) trên Port nào của server rất quan trọng trong việc duy trì tính ổn định của máy chủ. Và có thể cảnh báo chúng ta về tình trạng máy chủ bị chiếm dụng tài nguyên hệ thống (do virus / trojan … ), bị tấn công …

– Ta mở Window Command Prompt với quyền quản trị Administrator

# netstat -ano
Lệnh Netstat trên windows
Lệnh Netstat trên windows

2.2 Giải thích tham số

– Proto: Cho biết kết nối là TCP hay UDP

– Local address: Địa chỉ IP của máy tính địa phương và số cổng được sử dụng. Tên của máy tính địa phương tương ứng với địa chỉ IP và tên của cảng được hiển thị trừ khi tham số -n được quy định cụ thể. Nếu cổng chưa được thành lập, số cổng phải được thể hiện như là một dấu sao (*).

– Foreign address: Địa chỉ IP và số cổng của máy tính từ xa mà ổ cắm được kết nối. Các tên tương ứng với địa chỉ IP và cổng được hiển thị trừ khi tham số -n được quy định cụ thể. Nếu cổng chưa được thành lập, số cổng phải được thể hiện như là một dấu sao (*)

– State: Cho biết trang thái cổng: Cho biết trạng thái của một kết nối TCP. Các trạng thái có thể là như sau:

•CLOSE_WAIT
•CLOSED
•ESTABLISHED
•FIN_WAIT_1
•FIN_WAIT_2
•LAST_ACK
•LISTEN
•SYN_RECEIVED
•SYN_SEND
• TIMED_WAIT

PID: là ID định danh cho tiến trình đang mở kết nối tương ứng.

Sau khi xác định được port đang mở với PID bạn gõ tiếp lệnh này để biết được tên chương trình.

#tasklist | find “< Số PID >

NOTE: Ngoài ra bạn có thể sử dụng Task Manager để xem các process đang hoạt động.

1) Ghi chú lại giá trị PID (process identifier) tương ứng với listening ports mà bạn cần theo dõi.

2) Mở Windows Task Manager.

3) Chọn tab Processes.

4) Tìm kiếm PID mà bạn ghi chú ở bước 1.

Nếu bạn không tìm thấy cột PID, click View >>> Select Columns >>> Select PID >>> nhớ check “Show processes from all users”.

 

Windows Task Manager.
Windows Task Manager.
  • Như vậy chúng mình đã tìm hiểu xong khái niệm Netstat là gì? và cách sử dụng lệnh Netstat trên windows

Kiến Thức System chúc các bạn thành công!

✏️ Tác giả bài viết

Admin KTSYSTEM

Xin Chào mình là quản trị Viên Website system.info.vn Mình rất thích tìm hiểu về công nghệ mới, học hỏi và tìm tòi nghiên cứu về quản trị và bảo mật về hệ thống.
administrator
Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
50 %
Surprise
Surprise
0 %