Enable Remote SQL Server

Enable Remote SQL Server
Read Time:3 Minute, 45 Second

Enable Remote SQL Server

– Mục đích của việc Enable Remote SQL Server là kích hoạt tính năng cho phép kết nối từ xa của SQL Server và thiết lập cổng nghe (Listenning Port) cho SQL Server.

1. Tiến hành Enable Remote SQL Server

Vào Start -> All Programs -> SQL Server 2019 Configuration Manager -> SQL Server  Services-> SQL Server (SQLEXPRESS)

– Chú ý đây là dịch vụ cơ bản của SQL Server, tên của nó tùy thuộc vào Instant của SQL mà bạn cài vào máy, của tôi là MSSQLSERVER, có thể Instant của bạn sẽ khác). Click phải vào và chọn Properties (xem hình)

– Trong Tab Log On, click chọn vào Built-In Account, chọn vào Network Service như trong hình, Click OK

Built-In Account - Network Service
Built-In Account – Network Service

– Quay lại màn hình SQL Server Configuration Manager -> ở menu bên trái tiếp tục click vào mục SQL Server Network Configuration để mở ra menu con Protocols for MSSQLSERRVER (tên trên máy bạn có thể khác), chọn vào mục này -> bên phải tìm mục có tên là TCP/IP, click phải vào nó và chọn Properties (xem hình)

Properties Protocols
Properties Protocols

– Trong cửa sổ mở ra, ở Tab Protocols, mục Enabled chọn vào Yes

Enable Protocols
Enable Protocols

– Tiếp tục click qua Tab IP Address -> Sẽ xuất hiện list các IP (IP1, IP2,…) đây là danh sách các IP hình thành khi máy bạn có kết nối vào các mạng LAN khác nhau

– Hãy chọn một IP nào đó bất kỳ (ví dụ tôi chọn IP1)

+ Ở mục IP Address bạn xóa đi và gõ lại địa chỉ IP của máy bạn trong mạng LAN (chú ý đây là địa chỉ IP của máy bạn trong mạng LAN – ví dụ của tôi là 123.30.129.169)

+ Ở mục Active – chọn Yes, mục Enabled – chọn Yes

+ Ở mục TCP Port, khai báo cổng share mặc định của SQL, bạn có thể để mặc định là 1433

+ Click OK

–  Restart lại SQL Server. (bằng cách chọn vào mục SQL Server  Services, bên phải click phải vào mục SQL Server (MSSQLSERVER) -> Chọn Restart)

2. Mở port trên Firewall

– Cấu hình Firewall cho phép nhận kết nối đến qua cổng share của SQL Server

– Mục đích của việc này là để mở cổng Firewall của Windows cho phép nhận kết nối từ bên ngoài qua cổng share của SQL, mặc định là cổng 1433

– Ta sử dụng 2 lệnh sau:

# netsh advfirewall firewall add rule name= "Open Port 1433" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1433

# netsh advfirewall set currentprofile state on

# gpupdate /force

– Tạo một user để thực hiện kết nối từ xa

– Mở Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server Management Studio 18 ->Connect vào Server

– Ở menu bên trái, mở mục Security -> Login -> Nhấn chuột phải và chọn New Login

Add user Remote SQL Server
Add user Remote SQL Server

– Gõ vào Tên User, Password như trong hình, bỏ dấu ở mục Enforce password Expiration -> Nhấn OK

Add user Remote SQL Server
Add user Remote SQL Server

– Hãy ngồi ở một máy tính nào đó ngoài mạng LAN của bạn, có kết nối Internet.

– Dùng một chương trình quản lý Microsoft SQL Server Management Studio 18 -> Nhấn Connect

Server name: Đây là địa chỉ của Server nhận kết nối (chính là máy bạn đã cài SQL). Trong hình tôi gõ là 123.30.129.169. Trong đó 123.30.129.169 chính là địa chỉ IP của máy tôi ở trên Internet, 1433 là cổng (Port) share SQL Server của tôi (tùy cổng share của bạn thiết lập, số này có thể khác, nếu bạn dùng 1433 thì có thể không cần gõ vì đây là cổng mặc định)

Authentication: Chọn kiểu chứng thực người dùng, có hai chế độ chứng thực là Windows Authentication và SQL Server Authentication. Tuy nhiên để kết nối từ xa thì phải dùng SQL Server Authentication

Login: Gõ user name mà bạn đã tạo

Password: Mật khẩu tương ứng

Enable Remote SQL Server thành công
Enable Remote SQL Server thành công

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn Enable Remote SQL Server bằng giao diện trên windows thành công.

Kiến Thức System chúc các bạn thành công!

✏️ Tác giả bài viết

Admin KTSYSTEM

Xin Chào mình là quản trị Viên Website system.info.vn Mình rất thích tìm hiểu về công nghệ mới, học hỏi và tìm tòi nghiên cứu về quản trị và bảo mật về hệ thống.
administrator
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *